Diensten en vakgebieden waarin wij actief zijn

Vzw-recht

WOUTERS ADVOCATENKANTOOR biedt bijstand en adviesverlening aan VZW's. Onder meer kan u op ons beroep doen bij oprichting van een v.z.w., het nazicht of de wijziging van statuten, de vereffening of het vervullen van de wettelijke formaliteiten inzake de neerlegging jaarrekeningen en de publicaties in het Belgisch Staatsblad van benoemingen van bestuurders.