Kosten & erelonen

Goede afspraken maken goede vrienden. Bij aanvang van samenwerking informeren wij u op een duidelijke wijze hoe onze kosten en erelonen aangerekend zullen worden. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst tussen het kantoor en de cliënt zodat er geen ruimte is voor verrassingen. Al onze kosten en ereloonstaten zijn bovendien gedetailleerd zodat op eenvoudige wijze u de nodige nazichten kan doen.

Erelonen

Afhankelijk van de aard van de toevertrouwde opdracht wordt het ereloon brekend op basis van:

- een vast uurtarief (het kantoor hanteert hierbij normaliter - behoudens andere afspraken - een uurtarief van 110 euro, exclusief BTW - 133,10 euro incl.BTW), waarbij wordt gerekend met tijdseenheden van tien minuten

- een vast bedrag, all in

- de waarde van de vordering (de cliënt betaalt dan een percentage van de inzet van het geschil)

Voor incassodossiers maken wij graag een gepersonaliseerde offerte op basis van uw noden en het aantal dossiers.

Kantoorkosten

• Aanleg van het dossier en creatie informaticabestanden/archivering: 

55 euro excl.BTW - 66,55 euro incl.BTW
• Verplaatsingskosten: per km, tijdsduur niet inbegrepen: per km:
0,75 euro excl.BTW - 0,90 euro incl.BTW
• Dactylografie van brieven, faxen, e-mails, nota's, overeenkomsten, conclusies, dagvaardingen:
10 euro per blad excl.BTW - 11,55 incl.BTW
• Fotokopies, incl. de tijd die het secretariaat aan het apparaat moet doorbrengen, alsmede het klasseren en inventariseren van de kopie:
0,25 euro excl.BTW - 0,30 incl.BTW per blad zwart/wit - 0,50 euro excl.BTW -0,60 incl BTW per blad kleuren fotokopie
• Portokosten aangetekende zendingen en pakketten:
Volgens tarieven B-POST
• Financiële verrichtingen: verwerking van inkomende en uitgaande derdengelden, betalingen aan griffies, gerechtsdeurwaarders, etc:
1 euro excl.BTW - 1,21 euro incl.BTW per verrichting
• Scannen van documenten:
1,0 euro excl.BTW - 1,21 euro incl.BTW per document
• Griffiebons:
1 euro excl.BTW - 1,21 incl.BTW per stuk

Bij aanvang van uw dossier zullen wij steeds onderzoeken of u aanspraak kan maken op bijstand in het kader van een rechtsbijstandsverzekering (dit is vaak het geval bij verkeersgeschillen of schadegevallen). Indien er dekking rechtsbijstand is verworven handelen wij alles verder af met uw verzekeringsmaatschappij welke de kosten van de advocaat ten laste zal nemen (binnen de perken van de geldenden polis).

Van uit een maatschappelijk engagement behandelt het kantoor ieder jaar ook een beperkt aantal dossiers onder het stelsel van de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo systeem). U kan ons hiervoor steeds contacteren.