Diensten en vakgebieden waarin wij actief zijn

Schuldbemiddeling

Het probleem van een overmatige schuldenlast treft steeds meer gezinnen in België. 

Helaas wordt er al te vaak te lang gewacht om professionele hulp te zoeken. Eigenhandig geraakt men niet meer uit het financiële moeras. Een collectieve schuldenregeling kan vaak soelaas bieden.


Mr. WOUTERS oefent sedert verscheidene jaren het gerechtelijk mandaat van schuldbemiddelaar uit. Vanuit deze dagelijkse ervaring zijn wij in staat om u op een vakkundige wijze te adviseren of een collectieve schuldenregeling voor een passende oplossing kan zijn rekening houdende met uw persoonlijke situatie, inkomsten, schulden en verwachtingen. Indien er minder ingrijpende oplossingen zijn voor uw schuldenproblematiek kunnen wij u doorverwijzen naar ondersteunde instanties (budgetbeheer/budgetbegeleiding) of u helpen bij aanvraag van een buitengerechtelijke afbetalingsregeling met uw schuldeisers.

Een aanvraag van een collectieve schuldenregeling kan kosteloos geschieden (onder voorbehoud van goedkeuring van een pro deo aanvraag daartoe).


Ook kunnen wij u juridische bijstand verlenen bij geschillen (betwistingen schulden, vordering tot herroeping van de schuldenregeling, geschillen met uw schuldbemiddelaar) betreffende lopende schuldbemiddelingsdossiers.


Indien u vragen heeft omtrent schuldbemiddeling aarzel niet om ons te contacteren!