Diensten en vakgebieden waarin wij actief zijn

Schuldbemiddeling

Het probleem van een overmatige schuldenlast treft steeds meer gezinnen. Begin 2014 waren reeds 94.000 Belgische gezinnen toegelaten tot de collectieve schuldenregeling. En dit aantal is nog steeds stijgende.

De kans dat u als schuldeiser vroeg of laat geconfronteerd wordt met een debiteur die toegelaten is tot de schuldenregeling is dan ook groot. De wetgeving inzake de collectieve schuldenregeling is vrij complex en de valkuilen voor de schuldeiser zijn legio, zodat vaak een gedegen juridische bijstand onontbeerlijk is, wil u als schuldeiser niet alle kansen op recuperatie verliezen.

Mr. WOUTERS oefent sedert verscheidene jaren het gerechtelijk mandaat van schuldbemiddelaar uit. Vanuit deze dagelijkse ervaring zijn wij in staat om u op een vakkundige wijze bij te staan bij de aangifte van schuldvordering en de verdere opvolging van uw dossiers waar uw debiteur werd toegelaten tot de collectieve schuldenregeling.

Voor personen met een overmatige schuldenlast kunnen wij de nodige adviezen verstrekken inzake de werking van de collectieve schuldenregeling en zo nodig bijstand verlenen bij de aanvraag tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling.