Diensten en vakgebieden waarin wij actief zijn

Incasso

In moeilijke economische tijden is een accurate opvolging van uw debiteuren nog belangrijker geworden. Kort op de bal spelen is de boodschap: de financiële problemen van uw debiteuren zijn meestal niet van dien aard dat ze na verloop van tijd van zelf oplossen. Schuldeisers die te lang wachten met de invordering kunnen vaak van een kale reis thuis komen.

WOUTERS ADVOCATENKANTOOR is een betrouwbare partner voor de opvolging van al uw incassodossiers, zowel particulier (leningen, huurachterstallen, etc.) als commercieel (facturen, handelshuur, etc.).


Bij aanvang van onze samenwerking worden duidelijke afspraken gemaakt inzake de aan uw incassodossiers verbonden kosten bij recuperatie van uw vordering of wanneer dit helaas niet mogelijk is. U weet steeds duidelijk waar u aan toe bent.

Wij zoeken steeds naar een oplossing die uitgaat van een maximale recuperatie van uw vordering tegen zo laag mogelijke kostprijs.

Ook voor kleine invorderingen kan u op ons beroep doen.

 

Waarom uw incasso toevertrouwen aan een advocaat?


Voor incasso van uw vordering(en) kunt u bij vele actoren terecht: incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, advocaten... Waarom dan kiezen voor een advocaat?

Simpelweg omdat wat de anderen kunnen, advocaten ook kunnen. Maar een advocaat kan meer en ook veel daadkrachtiger te werk gaan dan anderen omdat hij over een aantal extra drukmiddelen beschikt.. Zo kan een advocaat al in een zeer vroeg stadium, dus nog vóór de sommatie of de dagvaarding, bewarend beslag laten leggen. Daarnaast kan enkel een advocaat uw belangen verdedigen voor de rechtbank wanneer een gerechtelijke invordering zich opdringt bij betwiste vorderingen.

Samengevat:
• Een debiteur betaalt sneller na een aangetekende aanmaning door een incasso advocaat dan na ontvangst van een brief van een incassokantoor.
• Een advocaat kan ieder elk stadium van het invorderingstraject zelf behandelen, terwijl een incassobureau voor de gerechtelijke invordering uiteindelijk toch een beroep moet doen op een advocaat.
• Incasso advocaten recupereren uw gelden via derdenrekeningen die onder controles staan van de Orde van Advocaten.
• Een ingebrekestelling uitgaande van een advocaat stuit de verjaring. Uw invorderingsmogelijkheid wordt dus verlengd.
• Een advocaat behandelt ook betwiste vorderingen en staat in voor de gerechtelijke procedure
• Enkel een advocaat kan de IOS-procedure (invordering onbetwiste schuldvorderingen) opstarten.