Pro Deo

Omdat wij van uit een sterk maatschappelijk engagement geloven dat iedereen recht heeft op een professionele juridische bijstand - ongeacht zijn of haar vermogenstoestand - behandelt het kantoor jaarlijks ook een beperkt aantal pro deo dossiers  en dit na goedkeuring van uw dossier door het Bureau voor Juridische Bijstand. De kosten van uw juridische bijstand worden dan betaald door de Federale Overheid rechtstreeks aan de advocaat.

 

De juridische tweedelijnsbijstand (pro deo) is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw bestaansmiddelen. Op heden gelden de volgende inkomensgrenzen:

Inkomensgrenzen - cijfers geldig op 1 juli 2018 

Alleenstaand volledige kosteloosheid max. € 994 netto/maand - gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 994 en € 1.276 netto/maand

Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste volledige kosteloosheid max. € 1.276 netto/maand (= gezinsinkomen) + € 184,54 pp ten laste - gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 1.276 en € 1.556 netto/maand (= gezinsinkomen) + € 178,54 pp ten laste

Forfaitaire bijdrage
Wie in aanmerking komt voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand moet aan zijn advocaat wel een forfaitaire vergoeding betalen van:
• 20 euro per aanstelling
• 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure
Sommige personen zijn vrijgesteld van de forfaitaire bijdrage.

De persoon die de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geniet, betaalt naast de forfaitaire vergoeding(en) ook een bedrag aan zijn advocaat tussen de 25 euro en de 125 euro.

Advocaten mogen pas optreden nadat ze deze bedragen ontvangen hebben.