Pro Deo

Omdat wij van uit een sterk maatschappelijk engagement geloven dat iedereen recht heeft op een professionele juridische bijstand - ongeacht zijn of haar vermogenstoestand - behandelt het kantoor jaarlijks ook een beperkt aantal pro deo dossiers en in bepaalde materies.

De kosten van uw juridische bijstand worden dan betaald door de Federale Overheid rechtstreeks aan de advocaat.

 

Wenst u beroep te doen op het pro deo systeem gelieve dit bij de afspraak reeds mee te geven.

De juridische tweedelijnsbijstand (pro deo) is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw bestaansmiddelen. Op heden gelden de volgende inkomensgrenzen:

Inkomensgrenzen - cijfers geldig op 1 september 2021 

Alleenstaand

- volledige kosteloosheid max. € 1326 netto/maand   

- gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 1326 en € 1.617 netto/maand

Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste

- volledige kosteloosheid max. € 1.617 netto/maand (= gezinsinkomen alle inwonende samen) + € 276.91 pp ten laste

1 persoon ten laste = max. 1.893.91 euro

2 personen ten laste = max. 2.170,82 euro

3 personen ten laste = max. 2.447.73 euro

- gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 1.617 en € 1.907 netto/maand (= gezinsinkomen alle inwonende samen) + € 276,91 pp ten laste

1 persoon ten laste = max. 2.183,91 euro

2 personen ten laste = max. 2.460,82 euro

3 personen ten laste = max. 2.737,73 euro

De persoon die de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geniet betaalt  een bedrag tussen de 25 euro en de 125 euro.

Advocaten mogen pas optreden nadat ze deze bedragen ontvangen hebben.