Pro Deo

Omdat wij van uit een sterk maatschappelijk engagement geloven dat iedereen recht heeft op een professionele juridische bijstand - ongeacht zijn of haar vermogenstoestand - behandelt het kantoor jaarlijks ook een beperkt aantal pro deo dossiers en dit na goedkeuring van uw dossier door het Bureau voor Juridische Bijstand.

De kosten van uw juridische bijstand worden dan betaald door de Federale Overheid rechtstreeks aan de advocaat.

 

De juridische tweedelijnsbijstand (pro deo) is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw bestaansmiddelen. Op heden gelden de volgende inkomensgrenzen:

Inkomensgrenzen - cijfers geldig op 1 september 2019 

Alleenstaand

- volledige kosteloosheid max. € 1026 netto/maand   

- gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 1026 en € 1.317 netto/maand

Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste

- volledige kosteloosheid max. € 1.317 netto/maand (= gezinsinkomen alle inwonende samen) + € 188,22 pp ten laste

1 persoon ten laste = max. 1.505,22 euro

2 personen ten laste = max. 1.693,44 euro

3 personen ten laste = max. 1.881,66 euro

- gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 1.317 en € 1.607 netto/maand (= gezinsinkomen alle inwonende samen) + € 188,22 pp ten laste

1 persoon ten laste = max. 1.795,22 euro

2 personen ten laste = max. 1.983,44 euro

3 personen ten laste = max. 2.171,66 euro

De persoon die de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geniet betaalt  een bedrag tussen de 25 euro en de 125 euro.

Advocaten mogen pas optreden nadat ze deze bedragen ontvangen hebben.