Disclaimer

Disclaimer voor w-law.be

Wouters Advocatenkantoor bvba, hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot w-law.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Wouters Advocatenkantoor bvba behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op w-law.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Wouters Advocatenkantoor bvba.

Beperkte aansprakelijkheid

Wouters Advocatenkantoor bvba spant zich in om de inhoud van w-law.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op w-law.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op w-law.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wouters Advocatenkantoor bvba nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wouters Advocatenkantoor bvba.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wouters Advocatenkantoor bvba, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.