Diensten en vakgebieden waarin wij actief zijn

Contracten

Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: 'Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die ze hebben aangegaan, tot wet.' Iedereen, zowel particulier als professioneel, wordt dagdagelijks geconfronteerd met overeenkomsten en de gevolgen die zij met zich meebrengen. Vaak worden overeenkomsten gesloten op een belangrijke  gebeurtenis in het leven. Denk hierbij aan de aankoop van een huis, overdracht van aandelen, huwlijksovereenkomsten, etc.

Niettemin wordt vaak vergeten tijdig, dit is voor het sluiten van de overeenkomst, professionele juridische bijstand in te schakelen. De advocaat wordt helaas al te vaak pas geraadpleegd wanneer het te laat is.

Wij kunnen u bijstaan bij het opstellen en nazicht van allerhande overeenkomsten, waaronder (handels)huurovereenkomsten, verkoopsovereenkomsten, leningen, dadingen, vermogensrechtelijke overeenkomsten, overdracht van aandelen of handelsfonds,...

Uiteraard zijn wij ook uw geprefereerde partner wanneer u geconfronteerd wordt met geschillen, al dan niet gerechtelijk, betreffende de uitvoering van overeenkomsten (huur, bouw, verkoop etc.).